Buradasınız

7143 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi.

7143 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi.

7143 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi.

           7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin tanıtımı amacıyla 04/07/2018 Çarşamba günü saat 14:00'de SMMM Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantı Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin BAYSAL, Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcileri, Diyarbakır Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Ömer BİLGİÇ, Diyarbakır Defterdar V. Zeki KARA, Grup Müdürleri ve Birim amirleri, SMMM odası yönetim kurulu ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa VURAL'ın açılış konuşmasına müteakiben;

           Toplantı Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin BAYSAL’ın ön bilgilendirme konuşmasıyla başladı. Gelir İdaresi başkanlığı temsilcilerinden Gelir İdaresi Başkanı Evren SÖNMEZ, Gelir İdaresi Müdürü Şule BAYRAM ve Gelir İdaresi Müdürü Osman KIRBAŞ'ın sunumu ile devam eden toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

 Toplantı da ilgili Kanun kapsamında;

 * İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,

* Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları,

* İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,

* Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi,

* Geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar,

* İşletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı,

* Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi,

* Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması,

* Varlık Barışı konusu ile ilgili hükümlerden yararlanma,

* 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma konularında bilgilendirme yapıldı.