Buradasınız

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

    DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

 

 

Kurumun Adı

:Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı

 

A) Adresi

 

:Büyükalp  Cad. No:29            Yenişehir/DİYARBAKIR

 

B) Telefon ve Faks Numarası

 

:0412 224 25 12  fax:0 412 224 16 59

 

C) Elektronik Posta Adresi

 

:dbakirvdb.ikay@gelirler.gov.tr

 

D) Web adresi

 

E) Kurumsal Vergi Kimlik Numarası

 

: http://www.diyarbakirvdb.gov.tr

 

: 4780462947

 

İhale Konusu

 

:Banka Promosyon İhalesi

 

İhale Usulü

 

:4734 sayılı Kanuna tabi olmayan açık artırma   usulü

 

15/12/2017 tarihi itibariyle anlaşmalı bankadan maaş alan personel sayısı

 

 

: 372

 

Atama işlemleri devam eden personel sayısı

 

 

 

: 36

 

15/12/2017 tarihi itibariyle Kurum Personelinin aylık maaş ve diğer    ödemeler tutarı ortalaması          

 

 

: 4332,-

 

 

Promosyon İhalesi Toplantı Yeri        

        

:Hizmet Binamız Toplantı Salonu (7. kat)

Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:20 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 14:00

 

 

 

SÖZLEŞMEYE ESAS TEŞKİL EDECEK GENEL ŞARTLAR

 

 

·  İhale, Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin maaş, fazla mesai, huzur ücreti, ek ders, yolluk, avans vb ödemelerini kapsamaktadır.

 

·   Komisyonumuz ihale tekliflerini değerlendirirken, ulaşım, yurt çapında yaygın şube ağı,  ödeme noktası, şartname uygunluğu vb kriterleri esas almaktadır.

 

·  Anlaşma yapılan banka; Başkanlığımızca yapılacak maaş ödemelerine ait hesabı ödemenin yapılacağı tek bir şube tarafından açacaktır.

 

·  Anlaşma yapılan banka ile sözleşme süresi 24 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlayacak olup 3 yıl süreli olarak belirlenecektir.

 

·  Anlaşma yapılan banka; promosyonun tamamını, Başkanlığımızın sisteme dahil olduğu ilk ayda, kurumdan maaş alan tüm personelin hesaplarına 1 (bir) defada peşin olarak yatıracaktır. Ne kadar personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi Banka tarafından 2 (iki) işgünü içerisinde Kurumumuza yazılı olarak bildirilmek zorundadır.

 

Promosyon anlaşmasından sonra; Başkanlığımıza açıktan veya naklen ataması yapılan ve ücretsiz izinden dönen personellerin promosyonları, geriye kalan süre hesap edilerek orantılı olarak sisteme dâhil olunan ayda hesabına 1(Bir) defada peşin olarak yatırılacaktır.

  Başkanlığımıza naklen gelen personel geldiği kurumda promosyon almadığını veya almış ise, almış olduğu promosyon sözleşme süresinin hangi tarihler arasını kapsadığını belgelemesi halinde kalan kısmı; Başkanlığımızda göreve başladığı tarihten sonra bu sözleşmenin kalan süresinden düşülerek kıst promosyon hesaplanacak ve personele  göreve başlama tarihini takip eden ilk maaş ödemesinde defaten ödenecektir.

 

·        Anlaşma yapılan banka; çeşitli nedenlerle (tayin, ücretsiz izin, emeklilik, ölüm, müstafi sayılma vb) ayrılan personelden peşin ödedigi promosyonların iadesini talep etmeyecektir.

 

·        Başkanlığımızca; Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından 2 (iki) iş günü önce Bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka; bu ödemeleri personel hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01’de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Diğer ödemeler ise banka listesinin bankaya ulaştırıldığı ve ödeme tutarının banka hesabına geçtiği gün, sistemle ilgili sorun olması halinde ise takip eden günün ilk saatlerinde hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir

 

·        Anlaşma yapılan banka; İdarece personel maaşlarından kesilmesi gereken miktarların kesilmesi ve istenilen hesaba havalesi, başka bir bankaya veya hesaba aktarmada herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

 

·        Anlaşma yapılan banka; her ay Başkanlığımız personelinin maaşlarını ilgili banka şubesine havale ettikten sonra herhangi bir sebeple maaş alamayacak personelin hesaplarına bloke koymak ve kaldırma işlemlerini Başkanlığımızın yazılı talimatı ile yapacaktır.

 

·        Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince ATM, ek kart ve kredi kartları ve kredi kartı ek kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından ya da kullanılmamasından dolayı Başkanlığımız veya personelden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla ya da banka şubesinden gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden, personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim masrafı/ücreti, işlem masrafı, kart aidatı, üyelik ücreti veya her ne nam altında olursa olsun hiçbir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.

 

·  Banka Başkanlığımız personelinden yazılı talimatla isteyenlerin düzenli fatura ödemesini (elektrik, su, doğalgaz, cep telefonu, sabit telefon vb)hiçbir masraf almaksızın yapar. Hesabında yeterli para bulundurmayanların düzenli fatura ödemelerini faturanın son günü itibariyle maaş avansı kredisinden karşılar. Ancak bu durumda uygulanacak faiz, söz konusu kredinin Banka tarafından belirlenen çalışma ve temerrüt koşulları esas olmak kaydıyla fatura son günü ile kredinin hesaba iade edildiği tarih arasında geçen gün olarak uygulanır.

 

·  İnternet yoluyla dolandırılma durumunda personelin zararı en kısa sürede banka tarafından karşılanacaktır.

 

·  Anlaşma yapılan banka; Başkanlığımız personeline ATM' lerini ve ortak nokta ATM’ lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.

 

·  Anlaşma yapılan banka; maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.

 

·  Anlaşma yapılan banka; bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa sürede müdahale edip hizmetin devamını sağlamak zorundadır.

 

·  Anlaşma yapılan banka; maaş rehni karşılığında personelin tüketici kredi taleplerini 3 katına kadar kefilsiz karşılayacak, indirimli faiz oranı uygulanacaktır. İndirimli faiz oranını uygulamadaki faiz oranından düşük tutacaktır.

 

·  Anlaşma yapılan bankanın ATM’ sinden çekilecek günlük nakit limiti Başkanlığımızca belirlenecektir.

 

·  Anlaşma yapılan banka; Başkanlığımız personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için; yeterli personel görevlendirecek, hesap açma işlemleri personelin kendi kurumuna gönderilen banka personelleri tarafından her personel adına vadesiz maaş hesabı ve personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabını açmak zorundadır.

 

·  Anlaşma yapılan banka; Başkanlığımız personeli adına açılan ek hesaplara faiz uygulamayacaktır.

 

·  Anlaşma yapılan banka ile imzalanan sözleşmede promosyon ihalesi şartnamesinde yer alan hükümler yer alacaktır.

 

·  Anlaşma yapılan banka; sözleşme ile üstlendiği işleri Başkanlığımızın yazılı izni olmadan devredemez.

 

·  Anlaşma yapılan banka, yukarıdaki şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

 

·  Banka promosyon ihale komisyonu, ihale süresince banka promosyonu ihale şartnamesinde her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

 

TEKLİFLERİN VERİLME VE DEĞERLENDİRİLME USULÜ

 

·         Banka promosyon ihalesinde kapalı zarf usulü ile teklif verilerek, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan açık artırma usulü ile devam edilecektir. İhale tarih ve saatine kadar içerisinde yetki formu ile teklif mektubunun bulunduğu teklif zarfları kuruma teslim edilecektir. Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, tam adresi bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla alınacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar Başkanlığımıza ulaşmayan ve şartnamede belirlenen usule uygun olmayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

·         İstekliler tarafından ihale günü ve ihale saatine kadar kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup komisyon tarafından banka yetkililerin huzurunda açıldıktan sonra bankalar arasında aynı anda açık artırma usulü ile sözlü turlara geçilecektir Bankalar açık artırmadan çekilene kadar açık artırmaya devam edilecek, açık artırmada en son kalan bankaya ihale edilecektir. Komisyon ve istekli bankalar gerekli gördüğü taktirde tur bitimlerinde ihaleye ara verilebilecektir.

 

·         Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde en avantajlı teklif olarak şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiği ve promosyon olarak verilen en yüksek fiyat teklifi esas alınacaktır. İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 3 (üç) işgünü içinde sözleşmeyi  imzalaması şarttır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.

 

·          En avantajlı teklif sahibi banka sözleşmeyi imzalamaktan kaçınırsa, en avantajlı ikinci teklif sahibi banka sözleşmeye davet edilecektir.

 

·         Banka promosyonu ihale ilanı ve eklerinin Başkanlığımız internet adresinde yayınlanmasından veya bankalara davet yazısının gönderilmesinden sonra ihale dökümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklik tüm bankaların son teklif verme tarihinden en az 3 (üç) gün önce bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde web sayfamızda yayınlanır.

 

·         Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye yetkilidir. Böyle bir durumda isteklilerce herhangi bir hak ileri sürülemez ve Başkanlığımızdan herhangi bir talepte bulunulamaz.

 

·         Sözleşme imzalanan banka; sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup, sözleşmeden önce vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Başkanlığımıza ibraz etmek zorundadır.

 

 

 

ÜYE

BAŞKAN

Zekeriya TUNÇ

M. Fatih TEKSİN

İdari ve Mali İşler Müdürü

Gelir İdaresi Grup Müdürü

Kamu Çalışanı

Harcama Yetkilisi

 

 

 

 

 

 

 

ÜYE

ÜYE

Zeynep KOCADAYI YILDIZ

Hamit BODAKÇI

İnsan Kaynakları Müdür V.

Büro Emekçileri Sendikası

Kamu Çalışanı

Sendika Yetkilisi