Buradasınız

BASIN DUYURUSU

BASIN DUYURUSU

DİYARBAKIR SUR VE SİLVAN İLÇELERİNDE UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDENİYLE BU İLÇELERİMİZDE MALİYE BAKANLIĞINCA 01.12.2015 – 31.12.2017 TARİHLERİ ARASINDA İLAN EDİLEN MÜCBİR SEBEP HALİ 31.12.2017 TARİHİ İTİBARİYLE SONLANDIRILMIŞ OLMAKLA BİRLİKTE BU KAPSAMDAKİ MÜKELLEFLERİN ÖDEME SÜRELERİ 31.12.2018 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

 

             Sur ilçesinde bulunan 2337 mükellef ile Silvan ilçesinde bulunan 1443 mükellef olmak üzere toplam 3780 mükellef 01.12.2015–31.12.2017 tarihleri arasında mücbir sebep hali kapsamına alınmış mücbir sebep hali 31.12.2017 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.

             Bu mükelleflerin mücbir sebep hali süresi içindeki dönemlere ait verecekleri KDV beyannameleri, Muhtasar beyannameler, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ÖTV (I, III, IV sayılı Liste) beyannameleri ile Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme süreleri 24.01.2018 tarihi olarak tespit edilmiştir.

             Söz konusu beyannamelere ait tahakkuk edecek vergilerin ödeme süresi  31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

             Sur ve Silvan ilçelerimizde ikamet eden Motorlu Taşıtlar Vergisi mükelleflerimizin 2016 yılı 1. ve 2. taksit ile 2017 yılı 1. ve 2. taksit MTV’ nin ödeme süresi 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

             01.12.2015 tarihinden önce ikmalen, resen veya idarece tarh edilen ve vadesi 01.12.2015 tarihinden sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süreleri 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

             2015 yılı 4. vergilendirme dönemi, 2016 yılı tüm vergilendirme dönemleri ile 2017 yılı 1., 2. ve 3. vergilendirme dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

             Bununla beraber vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten öncesine ve mücbir sebep hali süresine rastlayan ve mücbir sebep hali süresince yıllık olarak tahakkuk eden amme alacaklarından vadesi bu tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacakları için 24 ay süre ile 31.01.2019 tarihine kadar başvuruda bulunan mükellefler için tecil ve taksitlendirme imkânı getirilmiştir.

                                                                                                                                                                              DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR SUR VE SİLVAN İLÇELERİNDE 01.12.2015 VE 31.12.2017 TARİHLERİ ARASINDA İLAN EDİLEN MÜCBİR SEBEP HALİ KAPSAMINDAKİ BEYANNAME VE BİLDİRİMLERE AİT BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ

(Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 29.12.2017 tarih ve E.161061 sayılı yazısı ile değiştirilen haliyle)

                                               

BEYANNAME

BİLDİRİM

VERGİ

DÖNEM

BEYANNAME VERME SÜRESİNİN SONU

ÖDEME SÜRESİNİN SONU

KDV Beyannamesi

2015/Kasım, Aralık

2016/Ocak-Aralık arası

2017/Ocak-Kasım arası

24.01.2018

31.12.2018

Muhtasar Beyanname

2015/Ekim-Aralık (3 Aylık Dönem)

2015/Kasım, Aralık (Aylık Dönem)

2016/Ocak-Mart ile Ekim-Aralık arası (3 Aylık Dönem)

2016/Ocak-Aralık arası (Aylık Dönem)

2017/Ocak-Mart ile Temmuz-Eylül arası(3 Aylık Dönem)

2017/Ocak-Kasım arası (Aylık Dönem)

24.01.2018

31.12.2018

Gelir/Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi

2015/Ekim-Aralık

2016/Ocak-Mart ile Ekim-Aralık arası

2017/Ocak-Mart ile Temmuz-Eylül arası

VERİLMEYECEK

-

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2015

2016

24.01.2018

31.12.2018

ÖTV (I Sayılı Liste) Beyannamesi

2015/Kasım II. Dönem, Aralık I. ve II. Dönem

2016/Ocak-Aralık arası I. ve II. Dönemler

2017/Ocak-Kasım arası I. ve II. Dönemler ile Aralık I. Dönem

24.01.2018

31.12.2018

ÖTV (III Sayılı Liste) Beyannamesi

2015/Kasım, Aralık

2016/Ocak-Aralık arası

2017/Ocak-Kasım arası

24.01.2018

31.12.2018

ÖTV (IV Sayılı Liste) Beyannamesi

2015/Kasım, Aralık

2016/Ocak-Aralık arası

2017/Ocak-Kasım arası

24.01.2018

31.12.2018

Form Ba, Form Bs Bildirimi

2015/Kasım, Aralık

2016/Ocak-Aralık arası

2017/Ocak-Kasım arası

24.01.2018

-

MTV

2016 / I. ve II. Taksit

2017 / I. ve II. Taksit

-

31.12.2018