Buradasınız

Başkanlığımız Eğitim Müdürlüğü Tarafından Çalışanlarımıza 6183 sayılı amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Uygulamaları Mevzuat Güncelleme Eğitimi Verilmiştir.

Başkanlığımız Eğitim Müdürlüğü Tarafından Çalışanlarımıza 6183 sayılı amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Uygulamaları Mevzuat Güncelleme Eğitimi Verilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı 2019 yılı hizmet içi eğitim planı gereğince personellerimizin mesleki bilgi ve becerilerini artırarak hizmetin daha etkin ve verimli yapılması için  18-21 Haziran 2019 tarihleri arasında 6183 sayılı amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Uygulamaları  Mevzuat Güncelleme Eğitimi  Başkanımız Seyfettin BAYSAL'ın açılış konuşmasıyla başladı.