Buradasınız

Başkanlığımız Sendika Temsilcileri ile Coronavirüs Hakkında toplantı Yapıldı.

Başkanlığımız Sendika Temsilcileri ile Coronavirüs Hakkında toplantı Yapıldı.

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Binasında Sendika Temsilcileri ile Coronavirüs Hakkında Yapılan Toplantı

              Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin BAYSAL’ ın başkanlığında İnsan Kaynakları Müdürü Cihan SARI, Büro Emekçileri Sendika Temsilcisi Belgin ZÜLFÜOĞULLARI ve Büro Memurları Sendika Temsilcisi Metin TEMEL’ in katılımıyla 17.03.2020 tarihinde saat 16:00’ da toplantı gerçekleştirildi.

              Toplantıya Vergi Dairesi Başkanının toplantının konusu ve amacı olan tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkileyen coronavirüs konusunda ulusal düzeyde alınan tedbirlere ilave olarak Başkanlık Hizmet Binamızda  ne gibi tedbirler alınabileceği ve sendika temsilcilerinin görüş ve taleplerinin neler olduğunun bilinmesinin ve bu taleplerin Başkanlıkça dikkate alınacağının bildirilmesi ile başlanıldı. Toplantıda öncelikle sendika temsilcilerine ve İnsan Kaynakları Müdürüne söz hakkı verilerek coronavirüs hakkındaki görüş, öneri ve talepleri dinlenildi. Karşılıklı görüş alışverişi ve bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Sendika temsilcilerinin hizmet binasında yapılmasını istediği öneri ve taleplerinin aşağıdaki gibi olduğu ve bu taleplerin Başkanlığımızca ilave tedbir olarak yerine getirileceği bildirildi.

 

Öneri ve talepler ;

1 ) Binada çalışan personel ve mükelleflerin kullanımına yönelik bina girişi ve katlara el dezenfektanı konulması,

2 ) Personelin mükellef denetimlerine mutlaka Maliyenin kendi araçları ile gidip gelmesi,

3 )  Bina katlarında görevli temizlik personelinin öğle dinlenme saatlerinde de binanın temizliği ve hijyenini temin için çalışma yapması,

4 ) Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda personele idari izin verilmesi,

5 ) Veznede görevli çalışanların mükelleflerle ve para ile doğrudan temas etmemeleri için eldiven kullanmalarının sağlanması,

6 ) Mükelleflere hizmetin banko dışından verilmesi ile hizmet esnasında belli bir mesafenin korunması,

7 ) Mükelleflerin ve meslek mensuplarının daireye gelerek hizmet almak yerine elektronik ortamda hizmet almalarını sağlamak bakımından gerekli uyarıların sürekli yapılması,

8 ) Bina içerisinde görevlilere hizmet veren çay ocağı sorumlu ve görevlilerinin coronavirüs hakkında uyarılarak hizmet ortamının, araç-gereçlerin ve servisin mümkün olduğunca temizlik ve hijyen kuralları çerçevesinde yapmaları hususunda uyarılmaları,

9 ) Belediye tarafından yapılmakta olan lavabolar, kapı kolları, musluklar vs. dezenfektanının bu işlemin madde ve malzemelerinin temin edilerek Başkanlık tarafından yapılmasının uygun olacağı,

10 ) Coronavirüs ülkemizde kontrol altına alınana kadar kamu hizmetleri aksatılmayacak şekilde gerekli tedbirler alınarak dönüşümlü yarımşar gün mesai uygulaması ile çalışanların toplu olarak bir ortamı paylaşmalarının engelleneceği düşünülerek böyle bir uygulamaya geçilmesi,

11 ) Tüm personelin ulusal düzeyde alınan tedbirler konusunda detaylı bilgilendirilmesi, duyarsız davrananların uyarılması, virüsün ortama ya da insanlara bulaşmaması noktasında herkesin azami gayret göstermesinin temini.

Yukarıda ifade edilen öneri ve talepler toplantıda bulunanlarca kararlaştırılarak müştereken imza altına alınmıştır.  17.03.2020 Salı saat 16:45