Buradasınız

BAŞKANLIĞIMIZDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMEK AMACIYLA YAPILACAK SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN VE ALT İŞVERENE BAĞLI ÇALIŞAN TEMİZLİK İŞÇİLERİ İÇİN EĞİTİM DÜZEYLERİ İTİBARİYLE YAPILACAK SÖZLÜ SINAV TAKVİMİNE İLİŞKİN DUYURU

BAŞKANLIĞIMIZDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMEK AMACIYLA YAPILACAK SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN VE ALT İŞVERENE BAĞLI ÇALIŞAN TEMİZLİK İŞÇİLERİ İÇİN EĞİTİM DÜZEYLERİ İTİBARİYLE YAPILACAK SÖZLÜ SINAV TAKVİMİNE İLİŞKİN DUYURU

                                           

AÇIKLAMA:  696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesi  hükmüne istinaden hazırlanan ve 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  ‘‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında  Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’ a göre Başkanlığımızda oluşturulan Tespit Komisyonunca  ‘’Hak Sahibi Olarak’’ ilan edilen toplam (6) adet taşeron temizlik işçisinin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması  sonuçları olumlu değerlendirilmiş olup, söz konusu personelin Başkanlığımızda teşekkül ettirilen Sınav Komisyonunca eğitim düzeyleri itibariyle sözlü sınava katılmaları uygun görülmüştür.

 

 

BAŞKANLIĞIMIZDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMEK AMACIYLA YAPILACAK SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN VE ALT İŞVERENE BAĞLI ÇALIŞAN TEMİZLİK İŞÇİLERİ İÇİN EĞİTİM DÜZEYLERİ İTİBARİYLE YAPILACAK SÖZLÜ SINAV TAKVİMİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Sınav Tarihi              :21/03/2018

Sınav Başlama Saati :14:30

Sınav Yeri                 :Toplantı odası (Başkanlık Katı)

 

 

 

 

SIRA NO

ADI SOYADI

EĞİTİM DÜZEYİ

GÖREVİ

1

Mehmet GÖK

İlkokul

Temizlik İşçisi

2

Gürkan BİNGÖL

Lise

Temizlik İşçisi

3

Mehmet KARATAŞ

İlkokul

Temizlik İşçisi

4

Hüseyin ÖZLÜK

Lise

Temizlik İşçisi

5

Veli NARİN

Ortaöğretim

Temizlik İşçisi

6

Mazlum YAZIL

Ortaöğretim

Temizlik İşçisi