Buradasınız

Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesi Müdürlüğü Araç Satış İlanı.

Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesi Müdürlüğü Araç Satış İlanı.

 

İ L A N

CAHİT SITKI TARANCI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

         Vadesi geçmiş hacizli vergi  borçları bulunan muhtelif mükelleflere ait aşağıda özellikleri yazılı  araçlar  26.09.2017 tarihinde 1. İhale 03.10.2017 tarihinde ikinci ihale olmak üzere 6183 sayılı  A.A.T.U.H.Kanun hükümlerine göre açık arttırma usulü  ile Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisinde satışları yapılacaktır

         

1-       Satışa konu araçlar  Açık arttırma ve peşin parayla satılacaktır.(İhale gününü izleyen günden itibaren alıcıya üç günlük süre verilebilir.)

2-       Araçlar mevcut durumu ile satışa sunulmakta  olup, alıcının aracı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez bu konuda yapılan itirazlar red edilir. 

3-       Satış Bedeli dairemiz veznesine yatırılacaktır.

4-       Bedeli yatırılmadan araç teslim edilmeyecektir.

5-       Devir işlemleri takip giderleri ve 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunun 35. maddesi gereğince alınması gereken araç muayene harcı ile  aracın trafikten men edildiği tarihe kadar olan gecikme zammı alıcıya aittir.

6-        Yediemin, Otopark ve çekici ücreti Müdürlüğümüze aittir.

7-       Satış değeri üzerinden Binek otomobiller için  %1 Kamyon ve  Kamyonet gurubu ticari araçlar  için %18  oranında KDV tahsil edilecektir.

8-       İhaleyi kazanan alıcı aracı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içerisinde bedelin tamamını vermezse araç ikinci defa arttırmaya çıkarılır ve en çok arttırana ihale olunur. Araç 1. defa kendisine ihale olunun kimseden iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve % 5 faiz veya ikinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılmadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve %5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. nun cebri icra hükümlerine göre tahsil edilir ve mal için idarece yapılan her türlü masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.

9-       Satışı yapılacak araca 1 ihalede  verilen bedel haciz anında tespit edilen değerin % 75 inden az olması durumunda araç satılmayarak  yapılacak olan ikinci ihalede tekrar satışa çıkarılarak açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.

10-   1. ve 2. ihalede satışı yapılamayan araçlar ikinci ihale tarihinden itibaren 6 ay süre ile Dairemiz icra satış servisi ile irtibat kurularak pazarlık usulü ile satışların yapılacağı ilan olunur.

 

ARTTIRMAYA ÇIKARILACAK ARAÇLAR

1. İHALE

İHALE TAR. -SAATİ :  ARACIN MARKASI          MODELİ     PLAKASI :        TESPİT EDİLEN BEDEL

26.09.2017        10.00       Planet Motosiklet                  2004             01GG019            400,00         (Mona Otopark )

26.09.2017        10.05       Mondıal  Motosiklet             2012             21 KD702            500,00         (Mona Otopark )

26.09.2017        10.10       Renault Otomobil                 1996             21DP 390             9.000,00      (Mona Otopark )

26.09.2017        10.15       Peugeot Minibüs                   1995             21 AD661            2.000,00      (Mona Otopark)

26.09.2017        10.20       Zorro Motosiklet                  2014             73KA854             150,00        (Akmed Otopark)

26.09.2017        10.25       Ramzey Motosiklet              2006              80FJ483              400,00         ( Mona Otopark )

26.09.2017        10.30       Mercedes-Benz Otomobil    1990             21 FD169             13.000,00    (DiyarOtopark )

26.09.2017        10.35       Isuzu Otobüs                         1984             34TS7643            3.000,00      (Mona Otopark )

26.09.2017        10.40       Opel Panel Van                     1998             21 FV359             6.000,00      (Mona Otopark )

26.09.2017        10.45       Ford-Cargo  Kamyon          1998             44EF581               30.000,00     (Diyar Otopark)

26.09.2017        10.50       Tofaş-Fıat                              1989            23FH209               3.000,00       (Mona Otopark)

 

 

2. İHALE  03.10.2017 tarihinde aynı saatte yapılacaktır. 

 

                                                 İSTENEN BELGELER

Dilekçe

1-      Nüfus Cüzdan Sureti (Onaylı)

2-      İkametgah İlmühaberi

3-      Kişi kendi adına ihaleye katılmayacak ise adına ihaleye katılacağı şahıs veya firmanın noter onaylı vekaletnamesi

       NOT:  Konu ile ilgili detaylı bilgi Cahit Sıtkı Tarancı  Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış servisinden alınabilir.

      SATIŞ MAHALİ  : Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesi Müdürlüğü (İcra Satış Servisi)

 

 

                                                                                                                                                                         08.09.2017

                                                                                                                                           Murat SAYDAM

                                                                                                                                          Vergi Dairesi Müdürü