Buradasınız

Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesi Müdürlüğü Araç Satış İlanı.

Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesi Müdürlüğü Araç Satış İlanı.

İ L A N

CAHİT SITKI TARANCI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

         Vadesi geçmiş hacizli vergi  borçları bulunan muhtelif mükelleflere ait aşağıda özellikleri yazılı  araçlar  24.10.2017  tarihinde  1. İhale  31.10.2017 tarihinde  ikinci ihale  olmak üzere   6183 sayılı  A.A.T.U.H.Kanun hükümlerine göre açık arttırma usulü  ile Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisinde satışları yapılacaktır

         

1-       Satışa konu araçlar  Açık arttırma ve peşin parayla satılacaktır.(İhale gününü izleyen günden itibaren alıcıya üç günlük süre verilebilir.)

2-       Araçlar mevcut durumu ile satışa sunulmakta  olup, alıcının aracı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez bu konuda yapılan itirazlar red edilir. 

3-       Satış Bedeli dairemiz veznesine yatırılacaktır.

4-       Bedeli yatırılmadan araç teslim edilmeyecektir.

5-       Devir işlemleri takip giderleri ve 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunun 35. maddesi gereğince alınması gereken araç muayene harcı ile  aracın trafikten men edildiği tarihe kadar olan gecikme zammı alıcıya aittir.

6-        Yedi emin, Otopark ve çekici ücreti Müdürlüğümüze aittir.

7-       Satış değeri üzerinden Binek otomobiller için  %1 Kamyon ve  Kamyonet gurubu ticari araçlar  için %18  oranında KDV tahsil edilecektir.

8-       İhaleyi kazanan alıcı aracı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içerisinde bedelin tamamını vermezse araç ikinci defa arttırmaya çıkarılır ve en çok arttırana  ihale olunur.Araç 1. defa kendisine ihale olunun kimseden iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve % 5 faiz veya ikinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılmadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve %5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. nun cebri icra hükümlerine göre tahsil edilir ve mal için idarece yapılan her türlü masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.

9-       Satışı yapılacak araca 1 ihalede  verilen bedel haciz anında tespit edilen değerin %75 inden az olması durumunda araç satılmayarak  yapılacak olan ikinci ihalede tekrar satışa çıkarılarak açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.

10-   1. ve 2. ihalede satışı yapılamayan araçlar ikinci ihale tarihinden itibaren 6 ay süre ile Dairemiz icra satış servisi ile irtibat kurularak pazarlık usulü ile satışların yapılacağı ilan olunur.

11-    

ARTTIRMAYA  ÇIKARILACAK  ARAÇLARIN

1. İHALE

İHALE TAR. -SAATİ :  ARACIN MARKASI   MODELİ   PLAKASI :        TESPİT EDİLEN BEDEL

  24.10.2017     10.00         HYUNDAİ  ACCENT     2005        21 AR 545              5.000,00    (Diyar Otopark )

 

 

2. İHALE  31.10.2017  tarihinde aynı saat te yapılacaktır. 

 

                                                 İSTENEN BELGELER

Dilekçe

1-      Nüfus Cüzdan Sureti (Onaylı)

2-      İkametgah İlmühaberi

3-      Kişi kendi adına ihaleye katılmayacak ise adına ihaleye katılacağı şahıs veya firmanın noter onaylı vekaletnamesi

       NOT:  Konu ile ilgili detaylı bilgi Cahit Sıtkı Tarancı  Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış servisinden alınabilir.

      SATIŞ MAHALİ  : Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesi Müdürlüğü (İcra Satış Servisi)