Buradasınız

Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesi Müdürlüğü Araç Satış İlanı.

Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesi Müdürlüğü Araç Satış İlanı.

İ L A N

CAHİT SITKI TARANCI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

         Vadesi geçmiş hacizli vergi  borçları bulunan muhtelif mükelleflere ait aşağıda özellikleri yazılı  araçlar  28.11.2017   tarihinde  1. İhale  05.12.2017  tarihinde  ikinci ihale  olmak üzere   6183 sayılı  A.A.T.U.H.Kanun hükümlerine göre açık arttırma usulü  ile Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisinde satışları yapılacaktır

         

1-       Satışa konu araçlar  Açık arttırma ve peşin parayla satılacaktır.(İhale gününü izleyen günden itibaren alıcıya üç günlük süre verilebilir.)

2-       Araçlar mevcut durumu ile satışa sunulmakta  olup, alıcının aracı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez bu konuda yapılan itirazlar red edilir. 

3-       Satış Bedeli dairemiz veznesine yatırılacaktır.

4-       Bedeli yatırılmadan araç teslim edilmeyecektir.

5-       Devir işlemleri takip giderleri ve 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunun 35. maddesi gereğince alınması gereken araç muayene harcı ile  aracın trafikten men edildiği tarihe kadar olan gecikme zammı alıcıya aittir.

6-        Yedi emin, Otopark ve çekici ücreti Müdürlüğümüze aittir.

7-       Satış değeri üzerinden Binek otomobiller için  %1 Kamyon ve  Kamyonet gurubu ticari araçlar  için %18  oranında KDV tahsil edilecektir.

8-       İhaleyi kazanan alıcı aracı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içerisinde bedelin tamamını vermezse araç ikinci defa arttırmaya çıkarılır ve en çok arttırana  ihale olunur.Araç 1. defa kendisine ihale olunun kimseden iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve % 5 faiz veya ikinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılmadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve %5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. nun cebri icra hükümlerine göre tahsil edilir ve mal için idarece yapılan her türlü masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.

9-       Satışı yapılacak araca 1 ihalede  verilen bedel haciz anında tespit edilen değerin % 75 inden az olması durumunda araç satılmayarak  yapılacak olan ikinci ihalede tekrar satışa çıkarılarak açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.

10-   1. ve 2. ihalede satışı yapılamayan araçlar ikinci ihale tarihinden itibaren 6 ay süre ile Dairemiz icra satış servisi ile irtibat kurularak pazarlık usulü ile satışların yapılacağı ilan olunur.

 

ARTTIRMAYA ÇIKARILACAK ARAÇLAR

1. İHALE

İHALE TAR. -SAATİ :   ARACIN MARKASI          MODELİ       PLAKASI :        TESPİT EDİLEN BEDEL

 

28.11.2017        10.00       Mercedes- Benz Otomobil     1985             73 DC 311            4.000 ,00         (Diyar Otopark )

28.11.2017        10.00       Mıtsubıshı Kamyonet            2005              21 DU 746          20.000,00        (Hasbay Otopark )

28.11.2017        10.00       Mondial Motosiklet               2012              21 KN 359               200.00        (ESG Otopark)

28.11.2017        10.00       Planet Motosiklet                   2004             80 AR 566                400.00        (Has-Bay Otopark)

28.11.2017        10.00       Ford  Kamyonet                     2005              21 EZ 565         25. 000.00         (ESG Otopark )

28.11.2017        10.00       Nıssan Kamyonet                   2003              21 EK 666          20.000.00        (Diyar Otopark )

 

 

2. İHALE  05.12.2017 tarihinde aynı saatte yapılacaktır. 

 

                                                 İSTENEN BELGELER

Dilekçe

1-      Nüfus Cüzdan Sureti (Onaylı)

2-      İkametgah İlmühaberi

3-      Kişi kendi adına ihaleye katılmayacak ise adına ihaleye katılacağı şahıs veya firmanın noter onaylı vekaletnamesi

       NOT:  Konu ile ilgili detaylı bilgi Cahit Sıtkı Tarancı  Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış servisinden alınabilir.

      SATIŞ MAHALİ  : Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesi Müdürlüğü (İcra Satış Servisi)

 

                                                                                                                                                    13.11.2017