Buradasınız

Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesi Müdürlüğü Araç Satış İlanı.

Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesi Müdürlüğü Araç Satış İlanı.

İ L A N

CAHİT SITKI TARANCI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

         Vadesi geçmiş hacizli vergi  borçları bulunan muhtelif mükelleflere ait aşağıda özellikleri yazılı  araçlar  20.02.2018 tarihinde 1. İhale 27.02.2018 tarihinde ikinci ihale olmak üzere 6183 sayılı  A.A.T.U.H.Kanun hükümlerine göre açık arttırma usulü  ile Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisinde satışları yapılacaktır.

         

1-       Satışa konu araçlar  Açık arttırma ve peşin parayla satılacaktır.(İhale gününü izleyen günden itibaren alıcıya üç günlük süre verilebilir.)

2-       Araçlar mevcut durumu ile satışa sunulmakta  olup, alıcının aracı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez bu konuda yapılan itirazlar red edilir. 

3-       Satış Bedeli dairemiz veznesine yatırılacaktır.

4-       Bedeli yatırılmadan araç teslim edilmeyecektir.

5-       Devir işlemleri takip giderleri ve 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunun 35. maddesi gereğince alınması gereken araç muayene harcı ile  aracın trafikten men edildiği tarihe kadar olan gecikme zammı alıcıya aittir.

6-        Yedi emin, Otopark ve çekici ücreti Müdürlüğümüze aittir.

7-       Satış değeri üzerinden Binek otomobiller için  %1 Kamyon ve  Kamyonet gurubu ticari araçlar  için %18  oranında KDV tahsil edilecektir.

8-       İhaleyi kazanan alıcı aracı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içerisinde bedelin tamamını vermezse araç ikinci defa arttırmaya çıkarılır ve en çok arttırana  ihale olunur.Araç 1. defa kendisine ihale olunun kimseden iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve % 5 faiz veya ikinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılmadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve %5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. nun cebri icra hükümlerine göre tahsil edilir ve mal için idarece yapılan her türlü masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.

9-       Satışı yapılacak araca 1 ihalede  verilen bedel haciz anında tespit edilen değerin % 75 inden az olması durumunda araç satılmayarak  yapılacak olan ikinci ihalede tekrar satışa çıkarılarak açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.

10-   1. ve 2. ihalede satışı yapılamayan araçlar ikinci ihale tarihinden itibaren 6 ay süre ile Dairemiz icra satış servisi ile irtibat kurularak pazarlık usulü ile satışların yapılacağı ilan olunur.

 

ARTTIRMAYA ÇIKARILACAK ARAÇLAR

1. İHALE

İHALE TAR. -SAATİ :   ARACIN MARKASI          MODELİ          PLAKASI :        TESPİT EDİLEN BEDEL

20.02.2018        10.00      Renault Otomobil                      1992              03 HH 747           500,00  (Mona Yapı Otopark )

20.02.2018        10.05      Murat– Şahin Otomobil           1994              21ES842               8.000,00 (Mona Yapı Otopark )

20.02.2018        10.10      Bmc Kamyonet                          1978              21AN344             1.000,00 (Esg Otopark )

20.02.2018       10.15       Yamaha Motosiklet                   2002              02DD794              400.00    (ESG Otopark)

20.02.2018       10.20       Planet Motosiklet                      1992              21DF983              300.00    (Has-Bay Otopark)

20.02.2018       10.35       Toyota Corolla Otomobil          2005              21AR882             35.000.00  (Esg Otopark )

20.02.2018       10.40       Levent Kamyonet                      1993              47KY752             7.000,00  (Diyar Otopark )

20.02.2018       10.45       Renault 19 Europa Otomobil   1997              34GNY95            3.000.00  (Mona Otopark )

20.02.2018       10.55       Renault Otomobil                      1988              21GJ741             1.500,00     (Has-Bay Otopark )

20.02.2018       11.00       Ford Kamyon                             1984              23FL935             12.000.00  (Mona Yapı Otopark )

20.02.2018       11.05       Hyundaı Srerex Kamyonet       2005              31RN189             9.500,00  (Akmed Otopark )

 

 

2. İHALE  27.02.2018 tarihinde aynı saatte yapılacaktır.

 

 

                                                 İSTENEN BELGELER

Dilekçe

1-      Nüfus Cüzdan Sureti (Onaylı)

2-      İkametgah İlmühaberi

3-      Kişi kendi adına ihaleye katılmayacak ise adına ihaleye katılacağı şahıs veya firmanın noter onaylı vekaletnamesi

       NOT:  Konu ile ilgili detaylı bilgi Cahit Sıtkı Tarancı  Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış servisinden alınabilir.

      SATIŞ MAHALİ  : Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesi Müdürlüğü (İcra Satış Servisi)

 

 

                                                                                                                                                                     24.01.2018

                                                                                                                                 Murat SAYDAM

                                                                                                                               Vergi Dairesi Müdürü