Buradasınız

Çınar Malmüdürlüğü Araç Satış İlanı.

Çınar Malmüdürlüğü Araç Satış İlanı.

İLAN

 

ÇINAR MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

            Malmüdürlüğümüz ve muhtelif vergi dairelerinde vadesi geçmiş hacizli vergi borcu bulunan mükellefe ait aşağıda özellikleri ve satış şartları yazılı araçlar 11/09/2018 tarihinde saat 10:00 da 6183 sayılı A.A.T.U.H.K’nun hükümlerine göre açık artırma ile satışı yapılacaktır.

 

            1-Satışa konu araçlar; açık artırma, peşin ve nakit para ile satılacaktır. (İhale gününü izleyen günden itibaren alıcıya üç günlük süre verilebilir.)

            2-Satış bedeli dairemiz veznesine yatırılacaktır.

            3-Bedeli yatırılmadan araç teslim edilmeyecektir.

            4-Devir işlemleri alıcıya ait olup, Yediemin otopark ve çekici ücreti satış bedelinden ödenir. Araçlar Aydın Yediemin Otoparkında muhafaza altına alınmıştır. İhaleye katılacak istekliler, aracın otoparktaki mevcut durumu kabul etmiş sayılacaklardır.

            5-Satış değeri üzerinden ayrıca binek otomobiller için %1, Kamyon ve Kamyonet grubu ticari araçlar için %18 oranında KDV ve binde 5,69 oranında Damga vergisi tahsil edilecektir.

            6-2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 35.maddesi gereğince alınması gereken araç muayene ücreti ile varsa %5 fazla alıcıya aittir.

            7-İhaleyi kazanan alıcı, aracı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içerisinde bedelin tamamını vermezse araç ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Araç 1.defa kendisine ihale olunan kimseden iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve %5 faiz veya ikinci ihalede talip  çıkmaması nedeniyle ihale yapılmadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve %5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. nun cebri icra hükümlerine göre tahsil edilir ve mal için idarece yapılan her türlü masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.

            8-Satışı yapılacak araca 1.ihalede verilen bedel, haciz anında tespit edilen değerin %75’inden az olması durumunda araç satılmayarak, yapılacak olan 2.ihale aynı şartlarla tekrar satışa çıkarılacaktır. İkinci ihaleden sonra satışın yapılmaması halinde 19/09/2018 tarihinden itibaren her gün 10:00 – 11:00 saatleri arası Dairemiz Gelir Servisi ile irtibat kurularak 6 ay süreyle pazarlık usulü ile satışı yapılacağı ilan olunur. (27/08/2018)

 

 

ARTIRMAYA ÇIKARILACAK ARACIN

MARKASI                           MODELİ       PLAKASI                 TESPİT EDİLEN BEDEL

TOYOTA HILUX                   2009                21VA066                    23.000 TL 

RENAULT CLİO                    2008                21VA811                     16.500 TL 

RENAULT LAGUNA             2001                21EF049                     15.000 TL 

DACIA LOGAN                     2009                35BTV94                    18.000 TL 

                       

BİRİNCİ İHALE TARİHİ                                                İKİNCİ İHALE TARİHİ

11/09/2018 Saat :10:00                                                           18/09/2018 Saat :10:00

 

                                               İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe

2- Nüfus Cüzdan Sureti

3- Yerleşim Yeri Adresi

4- Adına İhaleye katılacak şahıs veya firmanın Noter Onaylı Vekaletnamesi

 

SATIŞ MAHALLİ : Çınar Malmüdürlüğü Gelir Servisi

 

Not: Detaylı bilgi almak isteyenler dairemizin gelir servisine başvurabilir.