Buradasınız

Ergani Vergi Dairesi Müdürlüğü Araç Satış İlanı.

Ergani Vergi Dairesi Müdürlüğü Araç Satış İlanı.

 

 

İLAN

ERGANİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Vadesi geçmiş hacizli  vergi borçları bulunan muhtelif mükelleflere ait aşağıda özellikleri yazılı araçlar 16/10/2019 tarihinde 1.İhale 05/11/2019 tarihinde 2. İhale olmak üzere 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerine göre açık arttırma usulü ile Ergani Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisinde satışları yapılacaktır.

1-Satışa konu araçlar Açık arttırma ve peşin parayla satılacaktı.(İhale gününü izleyen günden itibaren alıcıya üç günlük süre verilebilir.)

2-Araçlar Mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup,alıcının aracı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez bu konuda yapılan itirazlar red edilir.

3-Satış bedeli dairemiz veznesine yatırılacaktır.

4-Bedeli yatırılmadan araç teslim edilmeyecektir.

5-Devir işlemleri takip giderleri ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35. maddesi gereğince alınması gereken araç muayene harcı ile aracın trafikten men edildiği tarihe kadar olan gecikme zammı alıcıya aittir.

6-Yediemin Oto park ve çekici ücreti Müdürlüğümüze aittir.

7-Satış değeri üzerinden Binek otomobiller %1 Kamyon ve Kamyonet grubu ticari araçlar için %18 oranında KDV tahsil edilecektir.

8-İhaleyi kazanan alıcı aracı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içerisinde bedelin tamamını vermez ise araç ikinci defa arttırmaya çıkarılır ve en çok arttırana ihale olunur. Araç 1. defa kendisine ihale olunan kimseden iki ihale arasındaki fark ve diğer  zararlar ve % 5 faiz veya ikinci ihalede talep çıkmaması sebebiyle ihale yapılmadığı taktirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve %5 faiz ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın 6183 sayılı A.A.T.U.H.K’nun cebri icra hükümlerine göre tahsil edilir ve mal için idarece yapılan her türlü masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.

9-Satışı yapılacak araca 1. ihalede verilen bedel haciz anında tespit edilen değerin % 75 inden az olması durumunda araç satılmayarak yapılacak olan 2. İhalede tekrar satışa çıkarılarak açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.

10-1. ve 2. ihalede satışı yapılamayan araçlar ikinci ihale tarihinden itibaren 6 ay süre ile Dairemiz İcra Satış Servisi ile irtibat kurularak pazarlık usulü ile satışların yapılacağı ilan olunur.

 

ARTTIRMAYA  ÇIKARILACAK ARAÇLARIN

 

1.İhale Tarihi

İhale Saati

Aracın Markası

Modeli

Plakası

Tespit Edilen Bedel

Aracın Bulunduğu Oto Park

16/10/2019

10,00

VOLKSWAGEN GOLF

2011

31AVC99

62.000.-TL.

DABAK OTOPARKI ERGANİ/DİYARBAKIR

 

 

 

 

 

 

 

 

2.İHALE 05/11/2019 tarihinde aynı saate yapılacaktır.

 

İSTENEN BELGELER

Dilekçe

1-Nüfus Cüzdan Sureti ( Onaylı)

2-Yerleşim Yeri Belgesi

3-Kişi kendi adına ihaleye katılmayacak ise adına ihaleye katılacağı şahıs veya firmanın noter onaylı vekaletnamesi

NOT:Konu ile ilgili detaylı bilgi Ergani Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Servisinden alınabilir.

Satış Mahalli:Ergani Vergi Dairesi Müdürlüğü ( İcra Satış Servisi)

 

 

 

                                                                                                                                      30/09/2019

                                                                                                        Ali İNCİ          

                                                                                              Vergi Dairesi Müdürü